Juridische informatie

 

               Naam: IMMOGER SA

               De bedrijfsnaam : SA

               Hoofdkantoor : 189 Hoogstraat, 1930 Zaventem

               Mail: Eric@2d3d.be

Het bedrijfsnummer of BTW: BE 0442.502.023

               Publicatiebeheerder: IMMOGER SA (de publicatiemanager is een rechtspersoon)

               Webmaster: 18.9 AGENTSCHAP

               OVH-host

Algemene gebruiksvoorwaarden van de aangeboden site en diensten.

Het gebruik van de website www.2D3D.be impliceert de volledige en volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site www.2D3D.be worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door IMMOGER SA, die vervolgens tracht te communiceren met gebruikers vóór de data en tijden van de interventie.

De website www.2D3D.be wordt regelmatig bijgewerkt door IMMOGER SA. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: zij leggen zichzelf echter op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

Intellectuele eigendom en vervalsingen.

IMMOGER SA, bezit de intellectuele eigendomsrechten of heeft de rechten om alle items die beschikbaar zijn op de site te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: IMMOGER SA,

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code of Intellectual Property.

Beperkingen van aansprakelijkheid.

IMMOGER SA, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en indirecte schade veroorzaakt aan het materiaal van de gebruiker tijdens de toegang tot de site www.2D3D.be, ongeacht hoe een bug eruitziet of een incompatibiliteit.

IMMOGER SA, kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals verlies van marktwaarde of verlies van een kans) die voortvloeit uit het gebruik van de site www.2D3D.be

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. IMMOGER SA behoudt zich het recht voor om inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen die in strijd is met de toepasselijke wetgeving in België, met name de bepalingen over gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt IMMOGER SA zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium. (tekst, fotografie ...).

Beheer van persoonlijke gegevens.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site www.2D3D.be, kunnen worden verzameld: URL-koppelingen via welke de gebruiker van de site www.2D3D.be, de access provider van het geselecteerde gebruiker, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt IMMOGER SA persoonlijke informatie over de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.2D3D.be. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Het is vervolgens aan de gebruiker van de site www.2D3D.be verplicht om deze informatie al dan niet te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wetten 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevens, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonsgegevens. betreffende hem, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek te doen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.2D3D.be wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan enige ondersteuning aan anderen. Alleen de hypothese van de aankoop van IMMOGER SA en de rechten ervan zou het verzenden van dergelijke informatie naar de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de website www.2D3D.be.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld . .

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Hypertekstkoppelingen en cookies.

De site www.2D3D.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van IMMOGER SA ,. IMMOGER SA heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

De navigatie op de site www .. be zal waarschijnlijk de installatie van cookies op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site mogelijk te maken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmeldingen mogelijk te maken.

De weigering om een ​​cookie te installeren kan leiden tot de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Firefox: klik boven aan het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel behoud Regels: Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: klik op de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte "Cookies", kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Voorkeuren. Op het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.