ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

 

OVERZICHT

 

Deze website wordt beheerd door IMMOGER SA. Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar IMMOGER SA. IMMOGER SA biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die voor u beschikbaar zijn, de gebruiker, onder voorbehoud van uw acceptatie van alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hierin uiteengezet worden .

 

Door deze site te bezoeken en / of een van onze producten te kopen, gaat u akkoord met onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Algemene verkoopvoorwaarden", "Algemene verkoopvoorwaarden en gebruik"). , "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en / of toegankelijk is via een hyperlink. Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de site browsen, die verkopers, klanten, verkopers en / of inbreng van inhoud.

 

Lees deze Verkoopvoorwaarden en Gebruik deze aandachtig voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van deze site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Verkoop- en Gebruikvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of de daar aangeboden diensten gebruiken. Als deze Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbieding, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

 

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die later aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om een ​​deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van de website of uw toegang tot het na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt uw aanvaarding van die wijzigingen.

 

 

ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE SHOP

 

Door deze verkoopvoorwaarden en gebruik te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om personen van dezelfde leeftijd toe te staan minderjarig in uw dienst om deze website te gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden en u mag, in verband met het gebruik van de Service, de wetten van uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht).

Je mag geen wormen, virussen of een andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke inbreuk op of schending van deze algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Services.

 

 

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

 

We behouden ons het recht voor om toegang tot services te weigeren aan iedereen op elk gewenst moment, om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) op een niet-versleutelde manier kan worden overgedragen, en dit impliceert (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

 

U stemt ermee in om geen enkel onderdeel van de Service of het gebruik van de Service, of enige toegang tot de Service of contact op de website, waarmee de Service wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder toestemming geschreven express voorafgaand aan ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

 

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUELE GEGEVENS

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of up-to-date is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient niet uw enige informatiebron te zijn voor het nemen van beslissingen, zonder eerst nauwkeurige, volledige en actuele informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.

 

Deze site kan wat eerdere informatie bevatten. Deze informatie uit het verleden is van nature niet up-to-date en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.

 

 

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

 

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

We behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en op elk gewenst moment de Service (evenals enig deel of inhoud van de Service) te wijzigen of stop te zetten.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij voor prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de Service.

 

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

 

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn op onze website. Deze producten of services zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden verkrijgbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm correct zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om dit te doen, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, en in een geografisch gebied of jurisdictie te beperken. We zouden dit recht van geval tot geval kunnen uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van ons product of onze service te beperken. Alle productomschrijvingen en productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van service of product dat op deze site wordt aangeboden, is nietig waar de wet het verbiedt.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere goederen die u hebt verkregen of gekocht, aan uw verwachtingen zal voldoen, noch dat fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

 

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTGEGEVENS

 

We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, huishouden of bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen zijn die zijn geplaatst door of van dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat op dat moment is opgegeven de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, van handelaars, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn.

U stemt ermee in om up-to-date, volledige en correcte bestel- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

 

ARTIKEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

 

Mogelijk geven we u toegang tot hulpprogramma's van derden die we niet volgen, controleren of beïnvloeden.

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke soort dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.

 

Als u de optionele tools gebruikt die op de site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen inzicht. Raadpleeg de voorwaarden waaronder deze tools worden aangeboden door de betreffende externe leverancier (s).

 

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of nieuwe functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Deze nieuwe functies en diensten vallen ook onder deze Algemene Verkoop- en Gebruikvoorwaarden.

 

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

 

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service kunnen materiaal van derden bevatten.

 

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derde partijen die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om de inhoud of juistheid van deze sites te beoordelen of te evalueren en we geven geen garanties en nemen geen verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander item toegankelijk voor of van deze sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie die wordt uitgevoerd in verband met dergelijke websites van derden. Lees aandachtig het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, bedenkingen of vragen met betrekking tot de producten van deze derden moeten aan dezelfde derde partijen worden voorgelegd.

 

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om mee te doen aan prijsvragen), of als u zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere elementen verzendt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), verleent u ons het recht om op elk moment en zonder beperking te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren , vertalen en anderszins gebruiken en in elke media commentaar dat u ons stuurt. We zijn niet en zullen niet verplicht worden om (1) de vertrouwelijkheid van opmerkingen te handhaven ; (2) een vergoeding aan iemand betalen voor elke verstrekte opmerking; (3) reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn hiertoe niet verplicht, inhoud controleren, wijzigen of verwijderen waarvan wij, naar eigen goeddunken, geloven dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of die inbreuk maakt enig intellectueel eigendom of deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in opmerkingen te plaatsen die de rechten van derden niet schenden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, beledigende of obscene inhoud bevatten, noch dat zij computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze invloed kunnen hebben op de werking van de Service. of een andere bijbehorende website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand die u niet bent, of proberen ons en / of derden te misleiden over de bron van uw opmerkingen. Je bent volledig verantwoordelijk voor alle reacties die je plaatst, evenals hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en wijzen elke verplichting af voor opmerkingen die u plaatst of die door derden worden gepubliceerd.

 

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het doorgeven van uw persoonlijke informatie aan onze winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

 

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

 

Er kan af en toe informatie op onze site of in de Dienst zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, aanbiedingen, aanbiedingen verzending, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren, als informatie in de Service of op een andere gekoppelde website niet juist is, en , op elk moment en zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of een andere gekoppelde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen vaste datum voor update of update in de Service of een andere bijbehorende website in aanmerking worden genomen om te concluderen dat de informatie in de Service of een andere bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op de verbodsbepalingen die zijn uiteengezet in de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om derden aan te zetten tot het uitvoeren van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om een ​​regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) om iemand lastig te vallen, te mishandelen, te beledigen, te verwonden, te belasteren, te bagatelliseren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, seksuele geaardheid, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die worden of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een andere bijbehorende, onafhankelijke website of internet in gevaar brengt; (h) de persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) om spam , phishing, kaping van een domein, afpersing van informatie, browsen, verkennen of scannen van het web (of enige andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, enige andere website of internet te ondermijnen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van verboden gebruik.

 

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, snel, veilig of vrij van fouten is.

We garanderen niet dat resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren zonder kennisgeving aan u.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om de Service te gebruiken, voor uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die u via de Service worden aangeboden, zijn (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) op voorwaarde dat "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder voorwaarden van welke aard ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

IMMOGER SA, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, verlies, claim of voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade. , punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht contractueel zijn, onrechtmatige daad (zelfs in nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product van deze Service, of enige andere claim gerelateerd aan uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in Inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik de Service of enige inhoud (of product) gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als u bent gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat deze zullen optreden. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximaal toegestane hoeveelheid die wettelijk is toegestaan.

 

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord IMMOGER SA, onze moedermaatschappij, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vergoeden, te verdedigen en te beschermen. enige claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze verkoopvoorwaarden en gebruik of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

ARTIKEL 15 - DISSOCIABILITEIT

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover toegestaan ​​door de wet, en zal het niet-toepasselijke deel worden beschouwd als los van deze Verkoopvoorwaarden en Gebruik, heeft deze dissociatie geen invloed op de geldigheid en toepasbaarheid van alle overige overige bepalingen.

 

ARTIKEL 16 - OPZEGGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die door de partijen zijn aangegaan vóór de opzeggingsdatum blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik zijn van kracht tenzij en totdat ze door u zijn beëindigd of niet. U kunt deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze site niet langer gebruikt.

Als we naar eigen goeddunken vaststellen dat u niet succesvol bent of als we vermoeden dat u niet aan de voorwaarden van deze Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden kunt voldoen, kunnen we deze overeenkomst ook op elk gewenst moment beëindigen zonder kennisgeving aan u vooraf en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging, en / of we kunnen u toegang tot onze Services (of enig deel daarvan) ontzeggen ).

 

 

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Elke tekortkoming door ons om enig recht of bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, mag geen afstand doen van dergelijk recht of bepaling.

Deze Verkoopvoorwaarden of Gebruik of enig ander beleid of andere regel die we op deze site of in verband met de Service publiceren, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service en vervang alle eerdere en gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, een eerdere versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).

Elke onduidelijkheid met betrekking tot de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd ten nadele van de schrijvende partij.

 

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden en elke andere afzonderlijke overeenkomst via welke wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende wetgeving van Hoogstraat 189, Zaventem, BRU, 1970, België .

 

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze site na de publicatie van eventuele wijzigingen in deze Algemene Verkoop- en Gebruikvoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

 

 

ARTIKEL 20 - CONTACT

Vragen over de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden moeten worden gestuurd naar eric@2d3d.be.